ELASTOMERLER VE PLASTİKLER

NBR-NİTRİL KAUÇUK-

     Bir çok uygulamada tercih edilen sızdırmazlık elemanı malzemesidir. Bileşimindeki  ACN(Akrilonitril) içeriği (%18- %50) NBR elastomerin özelliklerini de doğrudan etkiler. ACN oranı arttıkça yağlara ve yakıtlara dayanımı ile kopma dayanımı artar. Ancak yüksek ACN oranı düşük sıcaklık dayanımını azaltır ve kalıcı deformasyon değerinde de kötüleşmeye yol açar.

     Firmamız NBR karışımlarında, %30 ile %45 ACN içeren formüller kullanmaktadır. Standart NBR karışımlarımız -30°C ile +100°C arasında kullanılabilir. Kısa süreli çalışmalarımızda ise +120°C değerine de çıkabilir.

     UYGUN ORTAMLAR.

-Alifatik hidrokarbonlar. (Propan, bütan, mineral yağlar)

-Bitkisel yağlar ve gres.

-HFA-, HFB- ve HFC- akışkanlar.

-Su. (Özel karışımlarla +100°C)

     UYGUN OLMAYAN ORTAMLAR.

-Aromatik bidrokarbonlar. (Benzol)

-Polar solventler. (Keton, aseton, asetik asit)

-Koyu asitler.

-Glikol esaslı fren yağları.

-Ozon.

     FPM-FLOR KARBON KAUÇUK- VİTON

     Bileşimindeki CF grubu etkisiyle çok iyi sıcaklık, yağ ve yakıt dayanımı sağlanmaktadır. Viton veya Flourel ticari isimleriyle bilinir. -30°C ile +220°C sıcaklıklar arasında çalışabilmektedir.

     UYGUN ORTAMLAR.

-Mineral yağlar ve gres.

-Yanmaz hidrolik yağlar. -HFD-

-Alifatik hidrokarbonlar. (Propan, bütan, doğal gaz)

-Aromatik hidrokarbonlar. (Benzen, toluen)

-Silikon esaslı yağlar.

-Ozon.

     UYGUN OLMAYAN ORTAMLAR.

-Polar solventler. (Keton, aseton, etil asetat)

-Düşük moleküllü organik asitler. (Formik ve asetik asit)

-Glikol esaslı fren yağları.

-Skydrol 500 ve 7000.

-Kızgın buhar.

     EPDM-ETİLEN PROPİLEN DİEN KAUÇUK-

     Kimyasal bileşiminden ötürü çok iyi oksidasyon, ısı ve ozon dayanımına sahiptir. -40°C ile +150°C arasında kullanılabilir.

     UYGUN ORTAMLAR.

-Sıcak su ve buhar.

-Glikol esaslı fren yağları.

-Bir çok organik ve inorganik asitler.

-Bir çok polar solventler. (Ketonlar, ester)

-Skydrol 500 ve 7000.

-Silikon esaslı yağlar ve gres.

     UYGUN OLMAYAN ORTAMLAR.

-Mineral yağlar ve yakıtlar.

     MVQ-SİLİKON KAUÇUK-

     Son derece geniş bir çalışma sıcaklık aralığı vardır (-50°C, +200°C). Yağ emme özelliği nedeniyle sürtünmeyi azaltır. Yırtılma direnci, kopma direnci ve aşınma direnci zayıfıtr.

     UYGUN ORTAMLAR.

-Makina ve dişli yağları. (Örnek: ASTM No:1)

-Hayvansal ve bitkisel yağlar.

-Fren yağları. (Petrol esaslı olmayan)

-Su. (+100°C)

-Ozon.

     UYGUN OLMAYAN ORTAMLAR.

-Kızgın buhar.

-Asitler ve alkaliler.

-Silikon yağlar.

-Aromatik mineral yağlar

-Yakıtlar.

-Aromatik hidrokarbonlar. (Benzen, toluen)

PU-POLİÜRETAN-

     Diğer elastomerlere nazaran, mükemmel; kopma, aşınma ve yırtılma dayanımına sahiptir. -30°C  ile +100°C sıcaklıklar arasında çalışabilmektedir.

     UYGUN ORTAMLAR.

-Alifatik hidrokarbonlar. (Propan, bütan)

-Mineral yağlar ve gres.

-HFA-, HFB akışkanlar.

-Silicon yağlar.

-Su. (+60°C)

-Ozon.

     UYGUN OLMAYAN ORTAMLAR.

-Polar solventler. (Keton, ester, alkoller)

-Asitler and alkaliler.

-Sıcak su ve buhar.

     PTFE-POLİTETRAFLORETİLEN-

     Yüksek sıcağa dirençli plastik(-200°C, +260°C). Teflon ticari adıyla bilinir.  Düşük sürtünme özelliği, iyi mekanik ve mükemmel kimyasal dayanıma sahiptir. Alkali metaller, florin ve bazı florin karışımları hariç, bütün ortamlara uygundur.

     Katkı malzemeleri ile  (bronz, karbon, cam elyafı) mekanik ve ısıl davranışları değiştirebilir. Ancak kimyasal dayanımında azalma meydana gelir.

PA-POLYAMİD-

     Hidrolik ve pnömatik sistemlerde yataklama malzemesi olarak kullanılır. Özelliklerini iyileştirmek için cam elyafı ile katkılandırılır. Sıcaklık aralığı -30°C ile +120°C değerleri arasındadır.